Egon Schiele zomrel

31.10.2013 07:22

31. októbra 1918 vo Viedeni zomrel Egon Schiele, významný rakúsky expresionistický maliar a grafik. V začiatkoch svojej tvorby vychádzal z viedenskej secesie. Narodil sa 12. júna 1890 v Tulln neďaleko Viedne.

Schieleho otec Adolf bol rodený Viedenčan, pracoval ako prednosta stanice vtedajšej c.k. štátnej dráhy a matka Marie, rodená Soukupová, pochádzala z Českého Krumlova.

Základnú školu navštevoval v Tullne, nasledovalo reálne gymnázium v Kremse a Klosterneuburgu. Keď mu v roku 1905 zomrel otec na progresívnu paralýzu, jeho poručníkom sa stal strýko Leopold Czihazcek. V tomto období začal maľovať svoje prvé olejomaľby.

V roku 1906 ako šestnásťročný začal študovať na Akadémii výtvarných umení vo Viedni, kde navštevoval všeobecnú maliarsku triedu profesora Christiana Griepenkerla. U Griepenkerla študoval tri roky, počas ktorých zvládol dokonale techniku kreslenia.

Na jeho tvorbu mal v začiatkoch veľký vplyv Gustav Klimt, s ktorým sa stretol v roku 1907. Svoj vlastný umelecký štýl našiel koncom roka 1909, v tom istom roku založil s ďalšími umelcami a maliarmi Neukunstgruppe (Novú umeleckú skupinu), ktorá bola zameraná proti konzervatívnym tradíciám rakúskeho výtvarného umenia.

V roku 1910 odišiel z Viedne ktorou bol znechutený, do Českého Krumlova, mesta, ktoré sa stalo inšpiráciou pre jeho obrazy. 28. októbra 1918 zomrela jeho tehotná manželka Edith na epidémiu španielskej chrípky a 31. októbra vo veku dvadsaťosem rokov podľahol chorobe aj Schiele.

V jeho tvorbe prevládali expresívne stvárnené mestá a krajiny, vizionárske kompozície s témou smrti, erotické akty a symbolické portréty a autoportréty.

 

Zdroj: wikipedia.org