Eliáš Ladiver zomrel

02.04.2014 06:48

2. apríla 1686 v Prešov zomrel Eliáš Ladiver, slovenský profesor Prešovskej školy, filozof a dramatik. Narodil sa okolo roku 1633 v Žiline.

Bol prívržencom aristotelovskej filozofie a protestantský scholastik. Písal filozofické rozpravy a školské divadelné hry, ktoré majú polemický charakter. Venoval sa tiež otázkam logiky, etiky, rétoriky a metafyziky. Tieto tendencie sledoval aj vo svojich dielach.

 

Zdroj: wikipedia.org