Elo Šándor sa narodil

08.03.2013 06:30

8. marca 1896 sa vo Vrbovom narodil Elo Šándor (pseudonymy Dušan Lipnický, E. Š., Ján Kmec, Jano Ozembuch, Kanaček, Knahanec a i.), slovenský spisovateľ a publicista. Zomrel 9. januára 1952 v Bratislava.

Bol predstaviteľom realistickej poetiky. Väčšina tvorby je humoristicky ladená a plná situačného humoru a anekdotizmu. Jeho diela sa vyznačujú životným optimizmom a „ľudovým sedliackym rozumom“, no hlavne jednoduchým rozprávaním jednoduchých príbehov. Témami sa vracia do dedinského prostredia, pričom hojne využíva v priamej reči záhorácke a východoslovenské nárečia. V jeho tvorbe sa však objavujú aj prvky politickej satiry.

 Dielo:

Sváko Ragan z Brezovej, trojzväzkové príbehy podnikavého garbiara (sfilmované v r. 1976)

 

Zdroj: sk.wikipedia.org