Emocionálny a emočný

20.12.2012 06:49

 

V slovenčine máme dve prídavné mená utvorené od podstatného mena emócia s významom „vzrušenie, pohnutie, cit“, a to prídavné meno emočný a prídavné meno emocionálny. Prídavné mená emočný a emocionálny sú synonymné, ale niekedy je medzi nimi aj jemný významový rozdiel a často aj rozličná spájateľnosť. Prídavné meno emočný má všeobecný význam „súvisiaci s emóciami“, napr. emočný stav, emočný sila, emočná zrelosť, prídavné meno emocionálny má význam „vyvolávajúci, vyjadrujúci emócie“, napr. emocionálny účinok, emocionálny zážitok, emocionálne pôsobenie, resp. význam „ľahko podliehajúci emóciám“, napr. emocionálny človek.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas