Fr. V. Sasinek pred vysvätením skladal skúšku

08.06.2012 06:22

Fr. V. Sasinek pred vysvätením skladal skúšku pre obdržanie spovedlníckeho plnomocenstva. Skúšali Sigmund Dáky, svätiaci biskup, Tatay a Tárcsay. Prvý ho skúšal biskup, ale potom odišiel do susedných izieb, kde mal hostí. Po jeho odchode prišiel jeden kanonik, zostal stáť pri dverách a po malej chvíli sa zamiešal do skúšky. Kanonik protirečil, Sasinek vyvracal jeho dôvody v dobrom povedomí, že ho dobroprajne skúša. Konečne sa vykĺzlo z úst kanonikovi: „Mňa jeden kapucín nebude učiť!“ Sasinek, rozčúlený nad touto urážkou, zabudol na skromnosť a trpezlivosť, odseknúc mu: „Mne dôvodom sú zásady Cirkvi, nie vysoké hodnosti.“ Kanonik odišiel, tresnúc v hneve dvermi tak, že biskup pribehol a opytoval sa, čo sa stalo. Examinátori mu vysvetlili vec, že hoci Sasinek mal pravdu, kanonik ho urazil.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 118)