Fraňo Madva

16.03.2012 09:40

Fraňo Madva, katolícky kňaz v Rudne, bol na ďaleko povestný lekárskymi radami. Raz ho vyhľadal vysoký dôstojník, aby sa poradil o svojej chorobe. Keď bolo po lekárskej porade, vytiahol dôstojník navštívenku a podával ju Madvovi: „Aby ste vedeli, pán farár, kto u vás bol, dávam vám toto na pamiatku.“ Madva vzal navštívenku a prečítajúc meno a dlhé tituly hosťove, odpovedal: „Vaša excelencia, to je nie ani pre kuchyňu, ani pre apatéku“ a dal mu nazpät navštívenku.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 26)