František Adam Jan de Paula Ritter von Míča sa narodil

11.01.2014 06:31

11. januára 1746 sa v Jaroměřiciach nad Rokytnou narodil František Adam Jan de Paula Ritter von Míča, (Mitza, Mitscha alebo Mischa), cisársky štátny úradník a český hudobný skladateľ. Zomrel 19. marca 1811 vo Viedeni.
František Adam Míča sa zaoberal hudbou skôr amatérsky, napriek tomu si ho všimol Wolfgang Amadeus Mozart, ktorý ho vysoko ocenil. Jeho početné symfónie a komorné skladby sa vyznačujú radostným optimizmom v mozartovskom duchu.

Vokálne skladby

 •     Bernardon, die Gouvernante - opera - 1761
 •     Adrast und Isidore, oder die Nachtmusik - opera - 1781
 •     Davidův padesátý žalm - oratórium - posth. 1813
 •     Studentská kasace - serenáda


Orchestrálne skladby

 •     27 symfónií
 •     4 husľové koncerty
 •     50 tanečných skladieb
 •     Concertina notturna


Komorná hudba

 •     8 sláčikových kvartiet
 •     6 kvartiet pre flautu a sláčiky
 •     6 nokturná pre sláčiky a lesné rohy
 •     4 sonáty pre harfu
 •     ďalšie príležitostné skladby

Zdroj: wikipedia.org