František Halas zomrel

27.10.2013 06:33

27. októbra 1949 v Prahe zomrel František Halas, český básnik. Narodil sa 3. októbra 1901 v Brne.

Narodil sa v Brne, detstvo prežil na Českomoravskej vysočine. Jeho rodičia boli textilní robotníci. Po ukončení základnej školy sa vyučil za kníhkupcu.

Otec ho priviedol medzi komunistickú mládež, ktorá ho veľmi ovplyvnila, neskôr (od roku 1921) pracoval pre komunistickú tlač (Rovnost a Sršatec), vydával avantgardné časopisy na ktorých spolupracoval s Bedřichom Václavkom (Pásmo a Fronta).

Jeho tvorbu ovplyvnil Jiří Mahen a pobyt v Španielsku, kde bol v priebehu Španielskej občianskej vojny.

Počas druhej svetovej vojny prispieval do ilegálne vydávaného Rudého práva. Bol členom revolučného výboru spisovateľov.

Po roku 1945 sa stal predsedom syndikátu českých spisovateľov. Pracoval na ministerstve informácií, kde sa zaslúžil o posílenie komunistickej moci a perzekúciu mnohých spisovateľov.

Jeho činnosť po roku 1946 sa dá označiť len ako kolaborácia s komunizmom, po roku 1948 bol veľmi sklamaný novými pomermi.

 

Zdroj: wikipedia.org