FRANTIŠEK HALAS I.

08.08.2011 19:51

 Mazurské bažiny

Lesklé plody šrapnelů s hořkým jádrem smrti

kdo prosil o tu ocelovou manu

tvář mrtvých prázdná jak palimpsesty

spí v bahnu

 

Zavšivenci po příkladu svých vší

do kůže země se zahryzli

nebesa plyny rezaví

setniny zbloudily

 

Mazurské bažiny podivných žab

lstivá melodie smrti

bahnem se zalykat

a zpívat příšerný zpěv lásky

 

Maminko

Maminko

 

 

Verše

Přes štěstí vidění
tak slepý
přes dar slyšení
tak hluchý 
 
Ve větru list v lásce sám
v tenatech pták v dešti zpěv
v růži červ v naději klam
v hrdle pláč v slovech krev 
 
Přes štěstí vidění tak slepý
přes dar slyšení
tak hluchý

 

 

Odpověď

Přes šepot tvůj
smrt ke mně hovoří
ne ty mne nelituj
to pokoří 
 
Chci naslouchati jí
a vyzvěděti jen
proč každý patří jí
a zda jsme její sen

 

 

Smutek Ledy

Ó svůdná labuti miluji tě tak
však odpusť zeptat bych se chtěla
proč nemáš krk svůj dlouhý na spodu těla
kde chlípnosti tvé trčící je znak

 

 

Staré ženy

smutná odpoledne nedělní

smutná starými paními

které se belhají k oknům

starou cestou vyšlapanou v koberci

starou cestou

mezi stolem a lůžkem

mezi zrcadlem a fotografiemi

mezi židlí a falešnou palmou

opřeny potom o rám okenní

dívají se dolů do ulic

odtud ta bezútěšnost

odpolední nedělních

oči starých žen

vyplakané a plaché

tesklivé a mírné

vy oči obrácené k zániku

oříšky bez jádra

misky bez obětin

předsíňky mrákot

úryvky dávné hudby

studánky zasypané

oblohy zatažené

noci bez dnění

dvířka zapadlá

křtitelničky vyschlé

vody bez zrcadlení

vy oči starých žen

vám svět nic není

vám krása nic není

vám ošklivost nic není

vy oči starých žen

hodin nesledující

za míjením dnů se neotáčející

vy oči starých žen

staré paní kulhají ke smrti

a těch několik zastavení

na známé vyšlapané cestě

to je jen smítka na výšivce

to je jen skrčený roh povlaku

to je jen spadlý drobínek

nic jiného ta zastavení neznamenají

ruce starých žen

žlutší jílu pod rakví

otevřené a prázdné

vy ruce sedřené a spotřebované

plachetky styxu

blíženci modlitby

žezla porouchaná

hnízda křečí

třeslice opuštěnosti

záhonky žil

orodovnice oněmělé

praporky zplihlé

pobočníci propuštění

marnotratnice zchudlé

těžítka bezesnosti

vy ruce starých žen

šustící listy

obrácené nedočkavostí svítání

obrácené utrpením

obrácené modlitbou

vy ruce starých žen

tak zapomínající

na šíje mužů

na vlasy dětí

vy ruce starých žen

silné jen tak

aby udržely kapesník k setření slzy

aby udržely obrázek v rakvi

aby udržely kříž až zatlačeny budou oči

vy ruce starých žen

staré paní v koutku svém

shrbené a světem zapomenuté

staré paní jimž děti odešly a zemřely

staré paní nečekající na vrznutí dveří

plačící jen ze slabosti očí

vlasy starých žen

v copáncích stydlivých

šedě vonící

vy vlasy starých žen

dýme řídký hlav dohořívajících

přílbice proražené

popeli po slavnostech

třepení korouhví

stříbro netavitelné

rubáši přetažený

věno smrti

smutky hřebenů

krajkoví zteřelé

bílý stude smrtelnosti

vy vlasy starých žen

nepraskající již při pohlazení

nikdo v nich hlavu neskryje

nikdo v jejich tání nesmočí své rty

nikomu nejsou rouchem obnaženosti

nikomu nejsou svodem žádosti

vy vlasy starých žen

vítr je nerozcuchá

láska je nerozplete

jen hubený smyčec byl by z nich

pro melodii pohřební

vy vlasy starých žen

staré paní plné tmy a odcházení

ruce spadlé v klín dvé mrtvých věcí zkřížených

v klíně v paláci života bývalém

ó domove života domove rozpadlým

krov kolem je zřícen jen siroba tam hnízdí

mé staré ženy klímající pod světem

klíny starých žen

jímko dětských nářků a slzí

dusítka mužských vzlyků

vy klíny starých žen

kolébky prázdné

pelíšky vychladlé

hrobky chvil milostných

okouzlení okouzlená

schrány žalných kostí

skrýšky zapomenutých pohybů

stany vyvrácené

spáleniště vyvátá

útulky růžence

opuštěné zálohy budoucích

vy klíny starých žen

ničí hlava je nezalehčí

strasti kupmo navršeny tu leží

slast v nic léty proměněná

jen dlaň zániků sem símě sije

vy klíny starých žen

břímě lásky neudržely by již

umírající by vposled nevydechl tu

a kojenec by se rozplakal

neb kostlivec tam studí

vy klíny starých žen

zdvojené štěstí nohou skoro nesvazující

a slavná líheň života vychladla

vy klíny starých žen

mrtvá odpoledne nedělní

smutná tvářemi starých žen

v nichž se již neobráží

jenom skomírání jenom nemoc

není vzpomínky není zasnění

není toužení ani naděje

jenom stáří jenom červ ještě spící

vy tváře starých žen

s clonou minula tak těžce visící

jen kůži odhrňte a je to smrt

vy tváře starých žen

osiky bezlisté

monstrance nepozdvihované

mozaiky strastí

delty slzí

masky pošinuté

pohřebiště úsměvů

heraldiko bez vysvětlení

scvrklá jablka poznání

plástve vybrané

zápisy pomíjejícnosti

vy tváře starých žen

stín dotyků dávných ztemnil je

stín polibků ztracených

zvětralá solí slz je končina odevzdání

vy tváře starých žen

ty oči starých žen

ty ruce starých žen

ty vlasy starých žen

ty klíny starých žen

ty tváře starých žen

ó smutná odpoledne nedělní

na kříži starých žen

 

 

Podzim

Jak peníz tiše položený slepci
jsi tu můj podzime
jak peníz tiše položený slepci
jste tady vy dny mé
 
Ty krásná větrnosti čistá
mi v dýmu natí dětství vracíš zpět
a zase žádostiv se vracím v stará místa
svou lásku povědět
 
Chudobě tvé a lidské bídě
že navždy jsem jen s ní
podzime ve své tesklivině
jen na mne dolehni
 
a vyplať kovy listí svého
mě ze dnů odraných
a zbav mě všeho bázlivého
bych jiné v sebe vdých
 
Jak peníz tiše položený slepci
jsi tu můj podzime
jak peníz tiše položený slepci
jste tady vy dny mé                
 

 

 

 

KHM

Jaroslavu Seifertovi

Svit hvězdy umřelé jsem pil

v zemi nepřejícné přibité mé zemi

znak jména NIC jen jinak obroubil

nití mi danou sudicemi

 

Olovem KDE a CO opánky podbité

za tebou bloudil mrtvý perutníku

teď do hvězd zviklaných do celé hrůzy té

sršící věnec zajíkavých díků

 

V truchlivišti dlouhé noci tvé

v zemi přibité v té nepřejícné zemi

sníš kníže rodné řeči žárlivé

žal lhoucí pod růžemi

 

Sto stínů prošlo Jarmiliným stínem

a nové lásky hrají na tvé kosti

jen po požáru jiném zhynem

a jinak vejdem do věčnosti

 

Beze psí úzkosti v racháni karabin

pohrobci tví tvou dávnou touhou vzplanou

ať zavoní až k nim poslední země blín

pod zemi krásnou pod zem milovanou

 

 

Zdroj: https://ld.johanesville.net/halas/dilo