František Hečko

01.03.2013 06:45

1. marca 1960 v Martine zomrel František Hečko (pseudonymy Rastislav Zvončiansky, Elena Rubačová, Marek Habdža, Štefan Čulek a i.), slovenský básnik, prozaik, redaktor a publicista, manžel slovenskej spisovateľky Márie Jančovej. Je básnikom a prozaikom slovenského sedliactva, sedliactvo je jeho životné gesto. Narodil sa 10. júna 1905 v Suchej nad Parnou.

Narodil sa ako najstarší syn v rodine malého sedliaka a vinohradníka v Suchej nad Parnou. Študoval vo vinohradníckej škole v Modre, v Bratislave, na strednej pôdohospodárskej v Košiciach a vo vyššej družstevnej škole v Prahe. Pracoval na veľkostatku a na Ústrednom družstve v Bratislave, neskôr bol redaktorom viacerých novín a časopisov (Hospodársky obzor, Roľnícke noviny a i.). Po ukončení 2. svetovej vojny pracoval ako ľudovovýchovný referent a redaktor časopisov a edícií vychádzajúcich v Matici slovenskej (Matičné čítanie, Praktická knižnica Matice slovenskej a iné) a napokon i ako šéfredaktor Matičného čítania. Pôsobil tiež vo Zväze slovenských spisovateľov a v rokoch 1954 – 1956 sa stal tiež jeho predsedom. Často sa sťahoval (Vozokany, Veľké Leváre, Bernolákovo, Martin, Bratislava, a iné). Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.

Tvorba

Svoje prvé literárne diela (poéziu i prózu) začal publikovať v časopisoch (Mladé prúdy, Svojeť, LUK, Slovenské pohľady, Tvorba, Elán a i.). Je autorom básní so sociálnymi motívmi, intímnej lyriky a sociálnych románov, tematicky čerpajúcich z prostredia dediny a z obdobia druhej svetovej vojny. Venoval sa tiež publicistickej činnosti s národohospodárskou a kultúrnovýchovnou tematikou. Svojou tvorbou sa radí k literárnemu smeru socialistický realizmus.

 

Poézia

 •     1931 – Vysťahovalci, zbierka časopisecky vydaných básní
 •     1942 – Na pravé poludnie, zbierka básní
 •     1946 – Slovanské verše, zbierka básní

 

Próza

 •     1948 – Červené víno
 •     1951 – Drevená dedina
 •     1958 – Svätá tma, nedokončený román (vyšiel len 1. diel a torzo 2. dielu)

 

Publicistické diela

 •     1940 – Družstevné výstupy (vydané pod pseudonymom Štefan Čulek)
 •     1941 – Družstevné články a skúsenosti
 •     1942 – Dozorný výbor v úverovom družstve
 •     1943 – Babka k babce, budú kapce
 •     1953 – Moskva – Leningrad – Jasná Poľana, cestopisné reportáže zo študijného pobytu v ZSSR
 •     1953 – Od veršov k románom, autobiografické dielo
 •     1956 – Fejtóny, výber publicistickej tvorby
 •     1961 – Prechádzky po kraji, výber z fejtónov

 

Suchá nad Parnou Františka Hečka (https://kultura.sme.sk/c/5556991/sucha-nad-parnou-frantiska-hecka.html)

 

 

 

Zdroj: sk.wikipedia.org