František Hrubín zomrel

01.03.2013 06:40

1. marca 1971 v Prahe zomrel František Hrubín, český spisovateľ, autor prírodnej a milostnej lyriky, neskôr básnik obáv. Narodil sa 17. septembra 1910 v Prahe.

Narodil sa v Prahe, ale mladosť prežil v Lešanoch v Posázaví. Vyštudoval gymnázium v Prahe (1932), potom sa neúspešne pokúšal vyštudovať filozofiu a pedagogiku na Karlovej univerzite. Od roku 1934 bol zamestnaný v Mestskej knižnici v Prahe a neskôr na ministerstve informácií. Od roku 1946 bol spisovateľom z povolania.

Roku 1939 sa Hrubín oženil, neskôr mal dva deti.

Hrubín sa výrazne podieľal na založení detského časopisu Mateřídouška, v rokoch 1945–1950 ho redigoval.

Na II. zjazde Zväzu československých spisovateľov (1956) spolu s J. Seifertom odvážne kritizoval spojenie literatúry a politiky, zastali sa na ňom nielen perzekvovaných, ale aj väznených spisovateľov. Jeho vystúpenie viedlo najprv k zákazu literárnej činnosti, veľmi skoro mu ale bolo povolené prekladať, a písať literatúru pre deti, jeho samostatná tvorba prechádzala rôznymi obdobiami zákazov a vydávaní.

 

Básnické zbierky

 •     Zpíváno z dálky – 1933
 •     Krásná po chudobě – 1935
 •     Země po polednách – 1937
 •     Včelí plást – 1940
 •     Země sudička – 1941
 •     báseň Jobova noc – 1945, vyjadrovanie pocitu ohrozenia rodnej zeme
 •     Říkejte si se mnou – 1943
 •     Hirošima – 1948, v tejto lyrickoepickej skladbe varoval pred nukleárnou katastrofou
 •     Proměna – 1957
 •     Romance pro křídlovku – 1962
 •     Zlatá reneta – 1964

 

Dráma

    Srpnová neděle – 1958 tu sa Hrubín odvracia od pracovného prostredia a volí prostredie juhočeského rybníka, o jeho postavách sa dá jednoznačne povedať, či sú kladné alebo záporné. Tým sa táto dráma značne odlišuje od vtedajších československých hier, a dá sa povedať, že bola určitým signálom k pomalej reakcii na svetovú tvorbu.

 •     Křišťálová noc – 1961

 

Video o Františkovi Hrubínovi: https://www.ct24.cz/kultura/101671-oblecu-te-do-hvezd-munzar-opet-na-jevisti-diky-priteli-hrubinovi/video/3/

 

Zdroj: sk.wikipedia.org