František Lipka sa narodil

22.02.2013 06:22

22. februára 1946 sa v Bratislave narodil PhDr. František Lipka, slovenský diplomat, básnik a prekladateľ, ktorý prispel k vzniku nezávislej Čiernej Hory.

 

Diplomatická kariéra

Od konca 80. rokov 20. storočia je činný v oblasti diplomacie. Zastával funkciu veľvyslanca Slovenskej republiky vo Francúzsku, Belgicku a Luxembursku. V roku 2006 sa stal predsedom Referendovej komisie (predsedom volebnej komisie) pre nadchádzajúce referendum o nezávislosti Čiernej Hory. Bol poverený dozorom nad priebehom referenda, jeho výsledkami a garantom dodržiavania spravodlivých a regulérnych volebných procedúr. 22. mája 2006 vyhlásil predbežné výsledky referenda s hlasovaním 55,4% voličov v prospech nezávislosti, čím sa splnilo predtým stanovené kritérium na vyhlásenie nezávislosti vo výške 55% voličov hlasujúcich za odtrhnutie.

 

Tvorba

Poézii sa začal venovať počas svojho štúdia na univerzite. Debutoval senzitívno-reflexívnou lyrickou zbierkou Štvanica. Jeho poézia jej charakteristická racionálnym prístupom, ktorým sa snaží o prienik do národnej a všeobecnej ľudskej histórie, prinášajúc motívy z dávnej histórie s cieľom pochopenia prítomnosti ľudstva v jeho súčasnom sociálnom, kultúrnom a ekologickom prostredí. Jeho výroky v sebe často nesú nadosobný aspekt, vytvárajúc dojem intelektuálneho a analytického poznania skutočnosti.

František Lipka je tiež významným prekladateľom zo srbčiny, chorváčtiny, slovinčiny a macedónčiny. Vydal antológiu básní Bosny a Hercegoviny, zostavil antológiu srbskej poézie 20. storočia, antológiu súčasnej macedónskej poézie a pripravil antológiu poézie od súčasných slovenských básnikov žijúcich na území bývalej Juhoslávie. Vydal tiež knihu pre deti Farebné rozprávky.

 

Poézia

    1970 – Štvanica

    1976 – Jazero

    1978 – Zem na jazyku

    1980 – Orfeus na bicykli

    1981 – Argonauti

    1984 – Útek z obrazu

    1989 – Rozprava o metóde

 

Tvorba pre deti

    1969 – Farebné rozprávky

 

Antológie

    1970 – Sarajevská jar, antológia básnickej tvorby Bosny a Hercegoviny

    1988 – Zápisy v striebre mora, antológie srbskej poézie 20. storočia

    1990 – Nepokoj v krajine, antológie súčasnej macedónskej poézie

    1990 – Súčasne, poézia súčasných slovenských básnikov žijúcich na území bývalej Juhoslávie

 

Víno

    2006 – Praktický sprievodca slovenskými vínami

 

Zdroj: wikipedia.org