František Václav Míča zomrel

15.02.2013 06:45

15. februára 1744 v Jaroměřiciach nad Rokytnou zomrel František Václav Míča (Mitza, Mitscha), český hudobný skladateľ a kapelník. Narodil sa 5. septembra 1694 v Třebíči.

Bol veľmi plodným skladateľom príležitostnej hudby aj keď o mnohých jeho dielach sú len kusé správy a mnoho partitúr sa stratilo. V opernej a kantátovej tvorbe nadväzoval na hudbu talianskych barokových majstrov. Jeho vzormi boli skladatelia ako Giovanni Batista Bassani, Giaccomo Carissimi či Antonio Caldara. Opera „O původu Jaroměřic “ sa považuje za prvú pôvodnú českú operu. Vie sa, že skomponoval celý rad opier, dokonca na české texty, tie sa však nezachovali alebo neboli v doteraz nedostatočne preskúmaných zámockých archívoch objavené.

Podstatne progresívnejšie prvky uplatňoval v symfonickej hudbe. Ešte pred vystúpením mannheimskej školy prispel k rozvoju sonátovej formy. K jeho najznámejším skladbám tohto druhu patrí dodnes často uvádzaná Simfonia in Re.

Táto symfónia sa našla až v roku 1939 s autorom uvedeným ako Mitscha. Vyšla v roku 1946 a vydavateľ ju označil ako dielo F. V. Míču. V poslednom čase sa toto autorstvo spochybňuje, pretože prvá veta je formálne oveľa pokročilejšia než by zodpovedalo dobe, kedy údajne vznikla. Ako pravdepodobnejšie sa skôr javí, že symfóniu skomponoval o niekoľko desiatok rokov neskôr synovec Františka Václava, František Adam Míča.

 

Operná hudba

 •     Opera bez názvu - opera - 1729
 •     O původu Jaroměřic - opera - 1730
 •     baletné vložky a árie do talianskych opier

 

Kantáty a oratóriá

 •     Bellezza e Decoro - gratulačná kantáta - 1729
 •     Nel giorno natalizio - gratulačná kantáta - 1732
 •     Theatral Festl - gratulačná kantáta - 1734
 •     Sieben Himmels Planeten und Die Vier Elemente - gratulačná kantáta - 1734
 •     Operosa terni Colossi Moles - gratulačná kantáta - 1735
 •     Krátké rozjímání - oratórium - 1728
 •     Obviněná nevinost - oratórium - 1729
 •     Oefteter Ansioss - oratórium - 1730
 •     Zpívaná rozjímání - oratórium - 1737

 

Zdroj: wikipedia.org