Franz Joseph Haydn sa narodil

31.03.2013 07:06

31. marca alebo 1. apríla 1732 sa v Rohrau narodil Franz Joseph Haydn, rakúsky skladateľ. Zomrel 31. mája 1809 vo Viedni.

Dielo Josepha Haydna je až neuveriteľne rozsiahle - zahŕňa takmer 1000 diel. Na CD nosičoch to predstavuje viac ako 340 hodín nepretržitej hudby. Dodnes sa na repertoári udržali viaceré jeho symfónie, z koncertov sú najvýznamnejšie dva violončelové.

Ďalšie koncerty sú hodnotné okrem iného vďaka zriedkavému výberu sólového nástroja - ide o trúbkový a hobojový koncert. Zvlášť prvý z menovaných je veľmi známy. Haydn patrí k najvýznamnejším skladateľom sláčikových kvartét v dejinách. Jeho diela tvoria základ repertoáru týchto komorných hudobných telies. Za Haydnove vrcholné diela sú považované oratória Stvorenie a Ročné obdobia.

Zdroj: wikipedia.org