Frédéric Mistral zomrel

25.03.2013 06:53

25. marec 1914 v Maillane pri Arles (Bouches-du-Rhône) zomrel Frédéric Mistral, lyrický a epický básnik, filológ z Provensalska, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru v roku 1904.

Narodil sa 8. septembra 1830 v Maillane pri Arles (Bouches-du-Rhône).

Dielo

 •     Li Provençalo - 1852
 •     Mirèio (1859), túto báseň použil skladateľ Charles Gounod pre svoju operu Mireille.
 •     Calendau (1867), báseň z dvanástich spevov, ktorá sa svojim hrdinným a miestami až didaktickým rázom stala akýmsi kanónom všetkých provensalských národnych snažení.
 •     Lis isclo dór (1875), zbierka najkrásnejších vlasteneckých a intímnych Mistralových veršov.
 •     Lou tresor dóu félibrige (1879-1886), novoprovensalský slovník,
 •     La raço latino (1879),

 •     Nerto (1884),
 •     La rèino Jano (1890), tragédia z národnej histórie 14. storočia.
 •     Lou Pouèmo dóu rose (1897), vrchol Mistralovej epiky.
 •     Discours et dicho (1906),
 •     Moun espelido (1906), pamäti,
 •     Lis Oulivado (1912).

Zdroj: wikipedia.org