Friedrich Schiller zomrel

09.05.2013 07:07

9. mája 1805 zomrel vo Weimare Friedrich Schiller, celým menom Johann Christoph Friedrich von Schiller, nemecký dramatik, lyrik, estetik a historik. Narodil sa 10. novembra 1759 v Marbachu.

Bol vedúci predstaviteľ nemeckej klasiky, čestný občan Francúzskej republiky. Jeho dramatické dielo patetickým spôsobom obhajuje slobodu a práva človeka a ľudské bratstvo. Jeho názory sa utvárali pod vplyvom Rousseaua, Lessinga a hnutia Sturm und Drang. V estetike vychádza z Kanta. Umenie považoval za prostriedok formovania harmonickej osobnosti, ktorá slobodne tvorí dobro. Podľa neho iba umenie pomáha človeku získať skutočnú slobodu.

 

Diela:

  • Mária Stuartova – dráma (Maria Stuart – 1800)
  • Panna Orleánska – dráma (Die Jungfrau von Orléans – 1801)
  • Úklady a láska – tragédia (Kabale und Liebe – 1783)
  • Zbojníci – dráma (Die Räuber darin das Hektorlied – 1781)
  • William Tell – veršovaná dráma (Wilhelm Tell – 1803/04)
  • Don Carlos – dráma (Don Karlos – 1787/88)

 

Zdroj: wikipedia.org