Gróf Nyáry mal reč k Hlbočanom.

12.05.2012 06:09

V máji 1848 prišlo do Hlbokého plno maďarského vojska, privedeného grófom Nyárym, ktorý mal i reč k Hlbočanom. Povedal, že vojsko prišlo na nich pre ich kňaza, pre národné (slovenské) zástavy, nech sa zrieknu Hurbana a stanú pod maďarské zástavy, ako v neďalekej Senici. Na to povstal rečník z ľudu a opýtal sa pána grófa, čím menom hovorí, či je kráľovským komisárom, kto a prečo poslal na nich vojsko. Čo sa týka zástav, či by sa Hlbočania pozastavovali nad tým, keby si pán gróf vyvesil hoc i oslove uši na klobúk? A tak, pokračoval rečník, môžu Seničania hoc i gate vyvesiť na vežu Hlbočania im to závideť nebudú, nech teda i naše červeno-biele zástavy nechajú pokojne vlniť sa na veži. Gróf Nyáry s hanbou odtiahol z Hlbokého. Škoda, že dejiny nezvečnili meno toho neohrozeného hlbockého tribúna!

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 102)