Haiku I. - BAŠÓ

15.07.2011 19:03

Čo je haiku?

Sedemnásť slabík v troch veršoch. Nič viac a napriek tomu je v nich všetko, čo bolo treba povedať.
Radené básne (Haikai no Renge) slúžili pôvodne japonskej mestskej populácii hlavne pre pobavenie. Bašo vo svojej tvorbe používal slangové výrazy, výpožičky z čínštiny, a písal hokku (úvodný verš radené básne Renge) o osemnásť, devätnásť aj viac slabikách.
Bašóove hokku reflektujú ľudskú skúsenosť, to, čo videl, čo si myslel a čo cítil. Vo svojej tvorbe neodmietal hravosť haikai a preukázal, že hokku môže zachytiť aj cez striedmu formu rôzne sentimenty a nálady sprevádzajúce ľudský život. Vytvoril vážnu poéziu tam, kde išlo pôvodne len o zábavnú hru. Bašo je považovaný za objaviteľa poetického potenciálu tejto sedemnásťislabičnej formy neskôr pomenovanej haiku.

 

BAŠÓ

ZA TRNKOU V KVĚTU
jdu
po vůni.
Za rohem vrazím
do kůlny.

VE STÍNU KVĚTŮ
poutník spal.
A jeho sen
se písni
podobal.

KDYŽ DOJDE RÝŽE,
jen růži
si už můžeš
dát do moždíře.

ÚPLNĚK STOUPÁ
nad krajem.
Jak čerstvě
přeříznutý
kmen.
haiku z japončiny preložili Miroslav Novák a Jan Vladislav

 

Ukážky haiku - Macuo Bašó

 

Ticho -

zpěv cikád

proniká do skály

 

Tou cestou nikdo

se neubírá, sám jdu

v podzimní večer.

 

Jediné krásné

neuzříš tváře v davu

hledícím k luně.

 

Ve větru jarním

svíraje v ústech lulku

převozník čeká.

 

Mogami mocná

do moře ponořila

hořící slunce.

 

Jdu znaven cestou,

pátraje po hospodě,

v tom vistárie!

 

Nevšímán chodci

u vaší chýše stojí

kvetoucí kaštan.

 

Že bůh tu není,

sad jeho zpustl, zavát

spadaným listím.

 

Na vrbě motýl

vždy, zavane-li vítr,

své místo mění.

 

Zimní den

na koni přimrzlý

můj stín

 

Výspy mraků

se třepí a trhají -

Hora a Měsíc.

 

Slov nemám,

jen rukáv prosáklý slzami -

hora Judono.

 

Žhavé slunce

odplouvá do moře

po řece Mogami.

 

Tys, letní trávo,

snů mrtvých bojovníků

jedinou stopou.

 

Na horské stezce

pojednou slunce vyšlo

z broskvových květů.

Umlkly zvony.

Večerním šerem náhle

sakury voní!

 

Když dojde rýže,

jen růži si už můžeš

dát do moždíře.

 

Mraky a mlhy.

Co krajin za tu chvíli

už vykouzlily.

 

Nahoře měsíc nad mlhou.

A dole zas v polích

mraky jdou.

 

Na stéblo trávy

vážka sedá a stéblo

jí sednout nedá.

 

Přes měsíce kotouč,

studené slzy prší,

Blíží se podzim.

 

Bez milosti

pálí rudé slunce -

Vítr už patří podzimu.

 

Mete zahradu

a zapomíná na sníh

to je ale koště

 

Jak kruté -

pod zlatou přilbou

zpívá cvrček.

 

Chladnoucí nocí

slyším fičet vítr

od pobřežních hor.

 

Popsaný vějíř

chtěl jsem roztrhnout,

ale loučení bolí.

 

Neví o čem mluví,

kdo prohlašuje,

že má dětí plné zuby

 

Jaro odchází

ptáci pláčou

i ryby mají oči plné slz.

 

Jedné noci

poctil mě návštěvou zloděj

a vzal sebou rok

 

Vánek z hory Fudži

jsem nabral na vějíř -

můj dárek z Eda.

Bělice v řece,

na okamžik zatřpytí se.

Úsvit je tu.

 

Za trnkou v květu

jdu po vůni - však za rohem,

vrazím do kůlny.

 

Pěnkava.

Hned ji vrba skrývá

a hned z bambusů zpívá.

 

Plavci na chvilku

přestanou veslovat.

Broskvoňový sad.

 

Lidé světem protřelí

nikdy nespatří

květy kaštanu v podstřeší.

 

Sněm samurajů

slova ostrá

jako čerstvá ředkev

 

Kukačka s křikem

na tichý ostrov letí,

tratíc se očím.

 

Nad květy třešní

co krásných vzpomínek

v duši se vrací.

 

Pozorně hledě,

spatřil jsem skryté býlí

poblíže plotu.

 

Opřeni o hůl

u hrobů předků stojí,

už bělovlasí.

 

Já onemocněl

na cestě své, sny moje

jdou zprahlou stepí.

 

Jaký zázrak -

svěží zelení prosvítá

sluneční záře.

 

Od novoluní

mé srdce nemlčelo.

Dnes mlčí - štěstím.

 

Sníh první napad!

Dost právě, aby ohnul

narcisu listy.

 

Ve vůni trnek

slunce nad obzor stoupá.

Horská cesta.

 

Zdroj:

https://www.citarny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2542:macuo-bao-legendarni-zakladatel-haiku&catid=108:poezie-klasicka&Itemid=4137