Hela Krčméryová sa narodila

08.03.2013 06:33

8. marca 1902 sa v Príbovciach sa narodila spisovateľka Hela Krčméryová, Teta Hela. Pracovala v bratislavskom rozhlase, kde mala pravidelnú reláciu Teta Hela rozpráva. Napísala knihy Rozprávky Tety Hely, Puknuté husle. Bola manželkou básnika Štefana Krčméryho. Zomrela 27. júna 1970 v Bratislave.

Zdroj: wikipedia.org