Holuby šiel ako študentík z Prešporka pešo domov

22.03.2012 09:57

Keď šiel Holuby ako študentík z Prešporka pešo domov, stavil sa v Borovciach u rodiny. Tam ho sesternica privítala takto:

„Vitaj! Ale si sa, pravda, ermüduval? Niedersetzuj sa!“

Holuby dokladá: „No hľa, reku, ľudia sa hádajú: kde je vlastne to Chalupkovo Kocúrkovo? a ono je aj v Borovciach, kde husi len na jednej strane pečú! Lebo v tej veľmi dlhej dedine sú domy len po jednej strane cesty stavané.“

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 28)