Isaac Newton zomrel

31.03.2013 07:08

31. marca 1727 v Londýne zomrel Sir Isaac Newton, prezident Kráľovskej spoločnosti, anglický fyzik, matematik a filozof. Narodil sa 4. januára 1643 vo Woolsthorpe-by-Colsterworth.

Založil infinitezimálny počet a formuloval prvú teóriu sily a gravitácie. Jeho objavy v matematike, optike a mechanike položili základy pre modernú fyziku.

 

Známe sú jeho pohybové zákony:

    Zákon zotrvačnosti: Každé hmotné teleso v inerciálnej súradnicovej sústave zotrváva v relatívnom pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe, pokiaľ nie je nútené pôsobením sily tento stav zmeniť.

    Zákon sily: V inerciálnej vzťažnej sústave je veľkosť sily pôsobiacej na hmotný bod určená hodnotou derivácie hybnosti tohto hmotného bodu podľa času, pričom zmena hybnosti má smer rovnobežný s pôsobiacou silou.

    Zákon akcie a reakcie: Sily, ktorými na seba pôsobia každé dve telesá vo vzájomnej interakcii, sú rovnako veľké, opačného smeru a súčasne vznikajú a zanikajú.

 

Diela

  •     Teória svetla a farieb – 1672
  •     Teória svetla a farieb, obsahujúca hypotézu vysvetľujúcu vlastnosti svetla, ktorú autor vyložil v predchádzajúcich spisoch, ako aj opis najdôležitejších javov rozličných farieb jemných vrstiev a mydlových bubliniek, ktoré tak isto závisia od skôr charakterizovaných vlastností svetla – 1675
  •     O pohybe (rukopis) – 1684
  •     Matematické princípy prírodnej filozofie – 1687, 1713
  •     Pravidlá filozofovania (Pravidlá usudzovania vo fyzike)
  •     Nová teória svetla a farieb – 1704 ?
  •     Optika (latinské doplnené vydanie) – 1705, 2. anglické 1717, ďalšie 1721, 1730

 

 

Zdroj: wikipedia.org