Istý kopaničiar, Holubyho farník, neznášal sa so zaťom

26.04.2012 06:11

Istý kopaničiar, Holubyho farník, neznášal sa so zaťom. Raz prišiel zať k Holubymu:

„Vedá, čo povedal náš starý o nich?“

Holuby: „Nože, spusť, Martine!“

„Že sú oni, veru, dobrý kazateľ, ale zlý gazda.“

Holuby: „Chvala Bohu, Martine, kéž je tomu tak; lebo keby ch ja bol dobrý gazda, ale zlý kazateľ, bolo by to mne hanba a celej cirkvi veľká škoda.“

A Martin sa nevedel prenadiviť, že sa Holuby preto na jeho tesťa nenahneval.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 74)