Ivan Gall sa narodil

14.04.2014 07:43

14. apríla 1885 sa vo Vsetíne narodil Ivan Gall (vl. menom Jan Halla, pseudonymy G. Melľa, án Turčan, J. Hla, Mladý Hypochonder, Samo Társky a i.), slovenský básnik obdobia moderny. Zomrel 26. mája 1955 v Prahe.

Väčšinu svojich prác napísal po slovensky v rokoch 1904 - 1912. Napísal okolo tridsať lyrických básní a niekoľko krátkych próz, ktoré uverejňoval najmä v časopise Dennica, ale tiež v časopisoch Prúdy a Naše Slovensko. Jeho poézia znamená obohatenie dobového básnického výrazu o nové odtiene. Často sa inšpiroval výtvarným umením, čoho dôkazom je i viacero básní napísaných k určitým obrazom, no venoval sa najmä ľúbostnej poézii. Inšpiroval sa tiež európskou literatúrou, ktorá priniesla do jeho diel mnoho zvučným mien, ale taktiež nádych symbolizmu a moderny.

 

Zdroj: wikipedia.org