J. Ľ. Holuby ako kaplán skalický doniesol raz celý kocúrnik

26.03.2012 06:50

J. Ľ. Holuby ako kaplán skalický doniesol raz celý kocúrnik, v Bošáci „modrimačkou“ menovaný (Nepeta Calaria), a povedal principálovým deťom, aby doniesli Pazúra, veľkého domáceho kocúra, že mu doniesol maškrtu. Farár Lichard sa usmial a povedal:

„Veď by vám kocúr vari len zeleniny nejedol!“

Holuby: „Bude, len ho sem doneste!“ Deti sa rozbehli Pazúra hľadať a keď ho doniesli, Holuby požmolil kocúrnik medzi prstami a ponúkol ním kocúra. Ten si k nemu prisadol a s veľkou chuťou ho zjedol až po samý koreň.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 32)