Ján Bakoš sa narodil

06.03.2013 06:50

6. marca 1943 sa v Bratislave narodil prof. PhDr. Ján Bakoš DrSc., historik umenia, Ústav dejín umenia SAV.

 

Zdroj: sk.wikipedia.org