Ján Čaplovič sa narodil

25.02.2013 07:38

25. 2. 1904 sa v Záriečí narodil literárny historik, knihovník, bibliograf Ján Čaplovič. Zaoberal sa dejinami knižnej kultúry, staršej slovenskej literatúry, vzťahmi J. A. Komenského ku Slovensku a slovenským národným obrodením. Bol riaditeľom Univerzitnej knižnice a neskôr pracoval v Lyceálnej knižnici v Bratislave. Zomrel 26. septembra 1976 v Bratislave.

 

Zdroj: Zlatý fond denníka SME