Ján Haranta zomrel

27.03.2013 06:36

27. marca 1983 vo Svinnej zomrel Ján Haranta, slovenský básnik a prekladateľ. Narodil sa 3. decembra 1909 v Turzovke.

Pochádzal z garbiarskej rodiny a vzdelanie získaval v Turzovke, Žiline, Nitre, Levoči a v rokoch 1929 – 1935 študoval katolícku teológiu na univerzite v Štrasburgu. Pôsobil ako kaplán v Krásne nad Kysucou, ako správca fary v Kotešovej, ako kaplán v Trenčianskej Teplej a Trenčíne. V rokoch 1942 – 1950 učil v Žiline, v rokoch 1950 – 1953 bol správcom fary v Strečne, v rokoch 1953 – 1963 v Zákopčí a od roku 1963 až do svojej smrti v Svinnej.

Tvorba

Svoje verše začal publikovať ešte počas stredoškolských štúdií v časopisoch Rozvoj, Svojeť, Slovenská krajina, neskôr tiež v časopisoch Elán a Slovenské pohľady, knižne debutoval v roku 1933 zbierkou Mystérium baladické. Jeho básne majú náboženskú tematiku, no taktiež vyjadrujú autorove postoje k spoločenským otázkam, neskôr sa v nich objavujú i nacionalistické prvky a obrazy zo slovenských dejín. Sú ovplyvnené symbolizmom a poetizmom, čím sa radia k slovenskej katolíckej moderne. Okrem vlastnej tvorby sa venoval tiež prekladom z francúzskej poézie (Paul Claudel a i.).

 

Básnické zbierky

  •     1933 – Mystérium baladické
  •     1940 – Zem požehnaná
  •     1944 – Klienti
  •     1947 – V najkrajšej domovine

 

Ostatné diela

  •     1943 – O tebe spieva zem, antológia zo svetovej náboženskej lyriky

Zdroj: wikipedia.org

https://www.svinna.sk/osobnosti-obce.phtml?id3=25040

https://kf.collectorum.eu/index.php?str=onas