Ján Hrušovský

04.02.2014 07:14

4. 2. 1892 sa v Novom Meste nad Váhom narodil Ján Hrušovský, slovenský novinár, prozaik a esejista. Svoju literárnu kariéru začínal publikovaním fejtónov, poviedok a žánrových obrázkoch v rôznych periodikách. Písal poviedky, romány, prozaické diela s autobiografickými prvkami, ale tiež kratšie prozaické útvary. Vo svojich dielach sa vracia k obom svetovým vojnám a potreby vyrovnať sa s ich následkami tak po psychickej, ako i morálnej a citovej stránke. Venoval sa i dobrodružným, no hlavne historickým románom, v ktorých sa vracal k známym osobnostiam, viažucim sa svojou činnosťou či životom k Slovensku, a tieto diela vydával najprv na pokračovanie v rôznych časopisoch, kým vyšli aj knižne ako ucelené diela. Zomrel 7. marca 1975 v Bratislave.

 
 
Zdroj: Zlatý fond denníka SME
          wikipedia.org