Ján Jesenius zomrel

21.06.2013 07:26

21. júna 1621 v Prahe zomrel Ján Jesenius alebo Ján Jessenius alebo Ján Jesenský alebo Ján/Jan z Jesenu, lekár, politik, filozof a autor vedeckých spisov slovenského pôvodu. Narodil sa okolo r. 1566 vo Vroclavi.

Ján Jesenius pochádzal z uhorského zemianskeho rodu, ktorý mal korene v slovenskom Turci. Vzdelanie získal najprv na univerzite v nemeckom Wittenbergu, kde študoval filozofiu a medicínu (od roku 1583), v štúdiu neskôr pokračoval na univerzite v Lipsku (od roku 1585) a v talianskej Padove (od roku 1588) Doktorom medicíny sa Jessenius stal v roku 1591 (za spis „ O ochorení žlče po trojdennej zimnici“), zároveń získal aj doktorát z filozofie, ktorý mu bol uznaný až na pražskej univerzite. Padovská (katolícka) univerzita mu ju ako evanjelikovi odmietla.

Od roku 1600 prednášal na Karlovej univerzite v Prahe, neskôr bol aj jej rektorom. Tu bola vykonaná Jánom Jesseniom prvá verejná pitva ľudského tela v českých krajinách (pitvané bolo telo obesenca). Popis pitvy v roku 1601 vydal Jessenius v 9 prednáškach pod názvom "Anatomiae Pragae anno MDC solenniter administratae historiai". Prispel k rozvoju anatómie.

V roku 1602 prišiel Jessenius do Prahy opäť a to na osobné žiadosti cisára Rudolfa II. Habsburského, ktorému slúžil ako lekár. Zároveň Jessenius získal nové kontakty z radov českej šľachty a vydal veľa vedeckých prác či spisov.

V roku 1608 Ján Jessenius Prahu opústil a vstúpil ako osobný lekár do služieb brata Rudolfa II. Matyáša v službách uhorského kráľa a budúceho habsburského cisára bol až do roku 1612. V roku 1617 sa Jessenius vrátil do Prahy tretí krát a stal sa rektorom univerzity, o rok neskôr sa stal profesorom histórie.

V roku 1618 navštívil Bratislavu, aby zabránil zvoleniu Ferdinanda II. za uhorského kráľa. V tom istom roku bol v Bratislave zatknutý a prevezený do Viedne, kde bol niekoľko mesiacov väznený. Po prepustení sa vrátil na rektorský post v Prahe.

Po bitke na Bielej hore a nástupe Ferdinanda II. Habsburského na český trón bol Jessenius zatknutý a odsúdený na trest smrti. Za účasť na protihabsburskom povstaní, bol 21. júna 1621 ,spolu s ďalšími 27 vojvodmi popravený na Staromestskom námestí v Prahe. Usmrtili ho mečom kata Jana Mydlařa. Vyrezali mu jazyk a hlavu zavesili na Staromestskej veži, neskôr v roku 1631 ich premiestnili do Týnskeho chrámu, no dnes netušíme, kde sa pozostatky Jána Jessenia nachádzajú.

 

Zdroj: wikipedia.org