Ján Jonáš sa narodil

23.10.2013 06:53

23. októbra 1919 sa v Prietrži narodil Ján Jonáš, slovenský prozaik, publicista a filmový scenárista. Zomrel 23. októbra 1977 v Bratislave.

Prvé diela začal uverejňovať v roku 1949 v časopisoch Vlasta, Slovenka, Tvorba, Nové slovo, ale i v denníkoch Pravda a Práca. Knižne debutoval v roku 1961 zbierkou krátkych próz Zrnká vo vetre. Vo svojich dielach čerpal zo všedného života roľníkov, robotníkov, úradníkov, ľudí žijúcich v mestách i na dedine. Vyzdvihoval optimistický životný pocit a pozitívne ľudské vlastnosti, ako súdržnosť či kamarátstvo, ale v celom jeho diele sa vyskytuje aj typ cieľavedomej, energickej ženy. Aktívne spolupracoval s rozhlasom i televíziou.

 

Zdroj: wikipedia.org