Ján Kalinčák bol vymenovaný za riaditeľa gymnázia v Tešíne

31.03.2012 07:00

Keď bol Ján Kalinčák vymenovaný za riaditeľa gymnázia v Tešíne, prišiel raz večer dozerajúci profesor Gazda k študentom so správou: „No, už máme direktora, on je Slovák a volá sa Kalinesack!“ Slováci žiaci rozmýšľali, hlavy si lámali, kto by to mohol byť, až konečne Gustávovi Lojkovi prišlo na um, že to bude Kalinčák. (Meno bolo písané po maďarsky a c za e zamenené.) Tak i bolo a Slovákom i Slovanom na gymnáziu sa dostalo zástupcu, otcovsky oddaného priateľa v Kalinčákovi.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 41)