Ján Kalinčiak ako malý chlapec

19.02.2012 12:02

Keď sa Jána Kalinčáka ako chlapčeka jeho otec spytoval, čím bude, synáček mu odpovedával; „Vojak! ale nie na zemi, lež na moli (mori), lebo tam utekať nemožno.“

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 10)