Ján Kostra zomrel

05.11.2013 06:04

5. novembra 1975 v Bratislave zomrel Ján Kostra (pseudonymy Ján Medník, Ján Robur, Kristián Benko (spoločný pseudonym s Kristou Bendovou) a i.), slovenský básnik, maliar, esejista, prekladateľ a autor literatúry pre deti a mládež. Narodil sa 4. decembra 1910 v Turčianskej Štiavničke.

Svojou tvorbou sa radí k zakladateľom modernej slovenskej lyriky s mimoriadnym zmyslom pre čistotu tvaru a estetickosť slova. Prvé verše začal publikovať už ako stredoškolák. Svoje diela uverejňoval spočiatku najmä časopisecky (DAV, Svojeť, Mladé Slovensko, Slovenské pohľady, Elán, Slovenské smery, Tvorba, Kultúrny život, Národná obroda, Pravda, Nové slovo a iné). Jeho básne boli prevratne čisté, pritom nenapodobiteľne erotické. V jeho veršoch sa stretávame so všeobecným obdivom k ženám, ktoré sa vďaka jeho hlbokej úcte a láske k matke stávajú preň takmer božstvom. a predstaviteľom impresionisticko-senzuálnej poézie. Jeho tvorbu ovplyvňovali ako slovenskí (Laco Novomeský, Ján Smrek), tak i českí básnici (Vítězslav Nezval, no najmä Jiří Wolker).

Takmer celý život sa venoval aj výtvarnej tvorbe. Svoje diela však považoval za intímnu vec. Jeho básnická zbierka Ave Eva z roku 1943 vyšla s jeho vlastnými ilustráciami. Písal tiež eseje o modernej slovenskej maľbe, napr. o Ľudovítovi Fullovi.

Poézia

 •     1937 – Hniezda
 •     1939 – Moja rodná
 •     1940 – Ozubený čas
 •     1942 – Puknutá váza
 •     1942 – Všetko je dobre tak
 •     1943 – Ave Eva
 •     1946 – Presila smútku
 •     1949 – Básne
 •     1949 – Na Stalina
 •     1950 – Za ten máj
 •     1953 – Javorový list
 •     1958 – Šípky a slnečnice
 •     1960 – Báseň, dielo tvoje
 •     1964 – Každý deň
 •     1968 – Len raz
 •     1977 – Prvé a posledné, zbierka básní vydaná posmrtne.

 

Preklady

 •     1948 – François Villon: Malý testament
 •     1953 – Maxim Gorkij: Dievča a smrť
 •     1958 – Charles Baudelaire: Kytica z Kvetov zla
 •     1960 – Štafeta, výber modernej českej poézie
 •     1961 – Johann Wolfgang Goethe: Čarodejníkov učeň, výber z Goetheho balád
 •     1963 – Karel Hynek Mácha: Máj
 •     1965 – Ján Hollý: Selanky, prebásnenie
 •     1973 – Vilém Závada: Jeden život, výber z básnického diela V. Závadu

Zdroj: wikipedia.org

https://www.litcentrum.sk/31572

https://www.sgproduction.sk/index_vidinf_zabava09.php