Jan Kubelík zomrel

05.12.2013 06:27

5. decembra 1940 v obci Orlové zomrel Jan Kubelík, významný český huslista a skladateľ. Narodil sa 5. júla 1880 v Michle.

Prvá svetová vojna ho pripútala k domovu. Čas bez náročných ciest využil ku skladateľskej činnosti. Štýlovo vyrastajú jeho skladby z tradičného romantického a postromantického zázemia. V popredí stojí 6 husľových koncertov z rokov 1916 až 1924. Kompozične najzávažnejším dielom je Symfónia a mol komponovaná v roku 1937 za pobytu v Spojených štátoch. Okrem toho skomponoval veľa drobných skladieb (Tanec oktáv ,Burleska, Nokturno', 'Pierrette, Tenerezza, Stará pieseň ai.), v ktorých často uplatnil virtuózne prvky. K mnohým koncertom veľkých majstrov si vytvoril vlastné kadencie. Niektoré úpravy skladieb iných autorov - Fibichovej Poémy, Dvořákovej Humoresky - spopulárneli.

Zdroj: wikipedia.org