Jan Štursa zomrel

02.05.2013 06:38

2. mája 1925 v Prahe zomrel Jan Štursa, český sochár, jeden zo zakladateľov českého moderného sochárstva. Narodil sa 15. mája 1880 v Novom Meste na Morave.

Štursa bol absolventom kamenárskej školy v Hořiciach, AVU v Prahe, jeho učiteľom bol Josef Václav Myslbek. V rokoch 1922-24 pôsobil ako rektor AVU. Zo začiatku bol ovplyvnený secesným symbolizmom - usiloval sa stvárniť poeticky vnútorný svet človeka (Z kúpeľa, Život uniká, Melancholické dievča). Po roku 1908 sa priklonil k zmyslovému uchopeniu plného tvaru zrelého ženského tela (Eva, Sulamit Rahu). Bol ovplyvnený aj kubizmom (reliéf Umenie, pre Mánesov most, Odpočívajúca tanečnica).

Reagoval na tragické zážitky z vojny a frontu (Pohreb v Karpatoch, Ranený). Povojnová plastika Hráč na organistrum predznamenávala estetiku civilizmu. V podstate neopúšťal základné východiska svojej zrelej tvorby - hľadanie duchovného poňatia zmyslového tvaru v bezprostrednom kontakte s videnou realitou, ktoré v povojnovom období dospelo do polohy harmonickej modelácie (Dar nebies a zeme, Víťazstvo).

Významné miesto v jeho tvorbe majú okrem portrétnej tvorby (E. Vojan, Matka umelcova, T. G. Masaryk, podobizeň M, Hübnerovej, podobizeň Maxa Švabinského) predovšetkym monumentálna realizácia (Humanita a Práca pre pylóny Hlávkovho mostu v Prahe, pomník S. Čecha a H. Kvapilovej v Prahe , B. Smetanu v Litomyšli).

 

 

Zdroj: wikipedia.org