Ján Vesel zomrel

22.03.2013 06:23

22. marca 1931 v Banskej Bystrici zomrel Ján Vesel, slovenský advokát, verejný činiteľ, zakladateľ Zvolenskej ľudovej banky. Narodil sa 25. septembra 1862 v Banskej Bystrici-Kráľovej.

Absolvoval ľudovú školu v Radvani, neskôr študoval na banskobystrických gymnáziách, evanjelickom (1875-1880) a katolíckom (1880-1882). Po vylúčení pre národné povedomie pokračoval na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici. V rokoch 1883-86 bol študentom teologickej akadémie v Bratislave, odkiaľ bol takisto vylúčený kvôli slovenskému cíteniu, nastúpil na právnickú fakultu v Budapešti, kde v roku 1896 získal titul JUDr..

 

Pôsobenie

V rokoch 1888-1891 pôsobil v banskobystrickej advokátskej kancelárii Andreja Hanzlíka ako elév, potom bol päť rokov koncipientom u Samuela Medveckého. V roku 1896 založil vo Zvolene vlastnú advokátsku kanceláriu, ktorá fungovala do roku 1926. Následne sa stal verejným notárom v Banskej Bystrici, v tejto funkcii zotrval do svojho úmrtia v roku 1931.

Podieľal sa na výchove mnohých slovenských právnikov (napr. M. Slávika, J. Petrikovicha, M. Vanča). Zúčastnil sa na rokovaní slovenských a českých politikov v Budapešti (1914), kde sa pripravovalo založenie SNR.

V roku 1902 inicioval založenie Zvolenskej ľudovej banky a stal sa správcom, po jej zlúčení s ďalšími peňažnými inštitúciami v roku 1921 bol vymenovaný za predsedu generálnej správy novovzniknutej Národnej banky so sídlom v Banskej Bystrici.

Pôsobil ako presbyter evanjelického cirkevného zboru v Banskej Bystrici a seniorálny samosudca, bol tiež dozorcom cirkevných zborov v Babinej a v Ponikách.

Podieľal sa na rozvoji národného života vo Zvolene, spoluorganizoval ľudové zhromaždenia, bol zakladajúcim členom obnovenej Matice slovenskej. Prispieval do Národných novín a iných slovenských periodík.

 

Zdroj: wikipedia.org