Janko Kráľ išiel zo salaša domov...

26.12.2011 18:49

Janko KráľJanko Kráľ išiel zo salaša domov. Cestou prešiel popri zemianskom kaštieli. Zeman stál vo dverách. Janko išiel zamyslený svojou cestou. Zeman bol naučený, aby sa mu každý klaňal. Janko sa mu nepozdravil. I zakričí za ním hrmotným hlasom nahnevaný zeman:

„Kto si, že sa nepozdravíš? Či nevieš, že som zeman?“

Janko sa obzre, nezastane v chôdzi a krátko odvetí:

„A ja som KRÁĽ“ a ide ďalej.

 

Zdrooj: Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 12 – 13)

           beo.sk