Janko Matúška sa narodil

10.01.2014 06:13

10. januára 1821 sa v Dolnom Kubíne narodil Janko Matúška, slovenský romantický básnik, prozaik a dramatik. Zomrel 11. januára 1877 v Dolnom Kubíne.

Prvé básne a veršované povesti začal písať už počas štúdií na bratislavskom lýceu. Písal najmä vlastenecké básne, príležitostné básne a veršované povesti, v ktorých sa často inšpiroval ľudovou slovesnosťou. Nezaujímal ho ani tak príbeh ako taký, ale snažil sa o zobrazenie citového života hrdinu a vykreslenie atmosféry, v ktorej sa dej odohrával. Svoju literárnu kariéru ukončil počas revolučných rokov 1848 – 1849, no hoci bola jeho tvorba rozsahom neveľká, umožnila naplniť úlohy, ktoré boli vytýčené štúrovskou generáciou.

 

Dielo

    1844 – Nad Tatrou sa blýska 31. decembra 1843 cirkevný konvent, spravujúci školu v Bratislave, pod nátlakom politickej moci rozhodol o odvolaní Ľ. Štúra z postu námestníka profesora, ktorý zastával namiesto chorľavého a starnúceho Juraja Palkoviča. Na to reagovali 5. – 6. marca 1844 študenti tým, že na protest ich 22 opustilo lýceum v Bratislave. Prevažná čast odišla do Levoče, kde sa malo formovať Mladoslovenské hnutie. Pri tejto príležitosti zložil J. Matúška text hymnickej piesne Nad Tatrou sa blýska, ktorá je hymnou Slovenskej republiky.

  • Púchovská skala
  • Svätý zákon
  • Hrdoš
  • Pomsta
  • Klára Zachová
  • Kozia skala

 

Ponad Tatrou blýska, hromy divo bijou.

Zastavme ich, bratia,

veť sa oni stratia,

Slovaci ožijou.

 

To Slovensko naše posial tvrdo spalo,

ale blesky hromu

zbuzujú ho k tomu,

aby sa prebralo.

 

To Slovensko naše posial roztracené:

Vrahovia šturmujú,

Slovakov spojuju

v miesto založené.

 

Už Slovensko stává, lúžko zanechává.

Hoj Rodinko milá,

hodina odbyla!

Ščasná matka Sláva.

 

Nech si kdo chce hvízdá, nech spievá ak mouže.

My sa držme spolu,

spolu v tomto kolu,

nik nás nepremuóže.

 

Ešte duby rastú na krivanskej strane:

Kdo jak Slovák chodí,

nech knihy zahodí

a mezi nás stane.

Verzia bola napísaná Jankom Matúškom pri protestnom odchode štúrovcov z Bratislavy (marec 1844).

Zdroj: wikipedia.org