Jaroslav Hašek sa narodil

02.05.2013 07:43

30. apríla 1883 sa v Prahe narodil Jaroslav Hašek, český spisovateľ, publicista a novinár. Zomrel 3. januára 1923 v Lipniciach nad Sázavou.

Zo začiatku písal predovšetkým cestopisné poviedky, črty a humoresky (mnohé boli sfilmované), ktoré publikoval v časopisoch.

 

Základom jeho próz boli jeho skutočné zážitky, to vnáša do znalostí o jeho živote zmätok, pretože nie je vždy jasné čo je pravda a čo je iba básnický výmysel. Hašek nenávidel pretvárku, sentimentalitu, usadlosť, ironicky reagoval na sociálne verše. Ďalším typickým znakom jeho tvorby je odpor k mravným a literárnym konvenciám.

 

 • Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války – román bol preložený do 54 jazykov, niekoľkokrát sfilmovaný a zdramatizovaný, pre mnohých ľudí je spojený s ilustráciami J. Ladu. Postava vojaka Švejka sa v Haškových poviedkach objavila v roku 1920, nápad napísať knihu o dobrovoľníkovi, ktorý je ľahko slabomyseľný si priniesol z Ruska, kde napísal prvé kapitoly. Švejk je vyslúžený vojak a dobrovoľne sa prihlási do vojny, na odvod prichádza na vozíku, pretože ho bolia kolená ... Švejk sa vyznačuje veľkou snahou, doslovným plnením rozkazov, ktoré dostane, a prekladaním vojnových dialógov nielen s nadriadenými, zážitkami z Prahy, ktoré potom aplikuje na danú situáciu. Švejk sa plnením príkazov svojím spôsobom vysmieva všetkým autoritám a tomu čo predstavujú. Toto dielo nebolo dopísané a aj keď sa niektorí autori po Haškovej smrti pokúsili dokončiť ho, nedosiahli Haškovu kvalitu, ich pokusy často vyznievajú nepravdivo. Ťažko povedať, ako by sa dej vo Švejkovi vyvíjal ďalej, najpravdepodobnejšie by Švejk vstúpil do légií, kde by bojoval proti červeným. Toto dielo je Haškovo najvýznamnejšie.
 • Dobrý voják Švejk v zajetí
 • Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona – túto stranu Hašek ozaj, spolu so svojimi kumpánmi založil v krčme, zaregistrovali ju a dokonca Hašek niekde v Prahe kandidoval na starostu. Celé založenie strany a jej neskoršie opísanie bola paródia na vtedajší politický život.
 • Povídky a humoresky z cest
 • Utrpení pana Tenkráta
 • Galerie karikatur
 • Moje zpověď

 

Kabaretné scény a hry:

 • Větrný mlynář a jeho dcera

 

Posmrtne – väčšina týchto diel je vybraná z jeho ranej časopiseckej tvorby, podstatná časť bola sfilmovaná:

 • Smějeme se s J. Haškem I a II
 • Škola humoru
 • Malá zoologická zahrada
 • Dekameron humoru a satiry
 • Lidožroutská historie
 • Dědictví po panu Šafránkovi
 • Dobrodružství pana Tenkráta

Zdroj: wikipedia.org