Jean Henri Dunant zomrel

30.10.2013 07:04

30. októbra 1910 v Heidene zomrel Jean Henri Dunant (čítaj dünan), švajčiarsky spisovateľ, spoluzakladateľ Medzinárodného Červeného kríža, iniciátor Ženevskej konvencie a nositeľ Nobelovej ceny za mier z roku 1901. Narodil sa 8. mája 1828 v Ženeve.

Narodil sa v rodine významného ženevského obchodníka. Jeho rodina bola kalvínskeho vyznania a podporovala starostlivosť o sociálne slabých. 25. júna 1859 bol svedkom krvavej bitky pri Solferine a na základe svojich dojmov napísal v roku 1862 knihu Spomienky na Sloferino. Navrhol založenie medzinárodnej organizácie na pomoc raneným vojakom a uzavretie medzinárodnej dohody o ich ochrane.

17. februára 1863 v Ženeve založil Stály medzinárodný výbor pre pomoc raneným, tzv. „výbor piatich“, ktorý spoločne s ním tvorili Guillaume Henri Divour, dr. Louis Appia, dr. Theodore Maunior a Gustave Moynier.

V dňoch 26. až 29. októbra 1863 sa v Ženeve konala konferencia, ktorej sa zúčastnili zástupcovia šesťnástich urópskych krajín. Na konferencii bol založený Medzinárodný výbor Červeného Kríža, čo je považované za počiatok celosvetového hnutia Červeného kríža.

Zdroj: wikipedia.org