Jean Nicolas Arthur Rimbaud sa narodiíl

20.10.2013 06:35

20. októbra 1854 sa v Charleville narodil Jean Nicolas Arthur Rimbaud, francúzsky básnik francúzskeho symbolizmu, jeden z tzv. Prekliatych básnikov, jeden zo zakladateľov modernej poézie vôbec. Zomrel 10. novembra 1891 v Marseille.

Celé svoje fascinujúce dielo vytvoril vo veku 15-19 rokov (v rokoch 1869 až 1873). Zaujal ho hugovský sen o slobode a antické mýty

Rimbaud za štyri roky svojho tvorivého obdobia napísal básne s tuláckymi motívmi, protivojnové sonety, a satirické básne namierené proti víťazom nad Parížskou komúnou.

Rimbaud vo svojich básňach a neskorších básnických skladbách reagoval nielen na jazykovú a štylistickú stránku iných básní, ale aj na svoju dobu a jej protirečenia a predovšetkým experimentoval s mnohoznačnými význammi slov.

Jeho dielo tvoria najmä zbierky:

  • Poésies [Básne]
  • Illuminations [Iluminácie]
  • Une saison en enfer [Pobyt v pekle]
  • Derniers vers [Posledné verše]
  • Album zutique [Album Zutique]
  • Les Stupra
  • Oeuvres [Dielo] - neskoršia zbierka

Sám Rimbaud pripravil do tlače iba zbierku „Pobyt v pekle“, ostatné boli zrekonštruované po jeho smrti. Po slovensky vyšli zbierky „Dielo“ a „Opitá loď a iné básne“.

Jeho najvýznamnejšia báseň je Opitá loď.

Zdroj: wikipedia.org