Jedného rána, dosť zavčasu, išiel Samo Chalupka na prechádzku dedinou

09.07.2012 06:59

Jedného rána, dosť zavčasu, išiel Samo Chalupka na prechádzku dedinou, cestou od lehotskej fary nadol vedúcou. Proti nemu šiel pastierik, knísavo počaptávajúc nahor a pomrmlávajúc si spevavo nejakú pesničku, z ktorej Chalupka, keď sa stretnúť mali, vyrozumel tieto slová:

„Keď som pásol na poľani, snilo sa mi na svitaní.“

Vtom sa stretli a pastierik, nepozerajúc hore, búšil sa do Chalupku, ktorý sa ho — zľaknutého — opýtal:

„Čože sa ti to snilo?“

„Jaj nič, prosím ponížene, pán tatík!“

V tom okamihu utkvel Chalupkovi v mysli predmet a on hned na prechádzke, ex abrupto, vybásnil báseňku, v jeho spevoch pod nadpisom „Sen“ uverejnenú.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 143)