Jiří Frejka zomrel

27.10.2013 06:34

27. októbra 1952 sa zasamovraždil Jiří Frejka, český divadelný režisér a divadelný teoretik. Zomrel 6. apríla 1904.

Po maturite študoval filozofiu, v tom čase sa začal zaujímať o divadlo, roku 1925 sa podieľal spolu s E. F. Burianom na založení Osvobozeného divadla, odkiaľ po sporoch s J. Honzlom odišli a v roku 1927 spoluzaložili divadlo Da-Da.

V rokoch 1930–1945 bol členom činohry Národního divadla v Prahe, potom sa stal (1945–1950) šéfom divadla na Vinhradech. Tu bol často kritizovaný, pretože jeho umenie nebolo dosť socialistické, snažil sa totiž robiť divadlo, ktoré nemalo s politikou takmer nič spoločného, čo v tom čase nebolo dosť možné.

Po jeho preradení do operetného divadla v Karlíne sa predovšetkým jeho zásluhou stalo toto divadlo jedným z najkvalitnejších divadiel tých čias v Česko-Slovensku.

Frejka bol profesorom na konzervatóriu, v roku 1945 sa výrazne podieľal na založení Akadémie múzických umení. Na akedémii sa stal prvým rektorom a pôsobil na nej až do roku 1952, kedy bol prepustený, dôvodom bolo znovu malé nadšenie pre socializmus.

 

Zdroj: wikipedia.org