Johann Friedrich Herbart sa narodil

04.05.2013 06:57

4. mája 1776 sa v Oldenburgu narodil Johann Friedrich Herbart, nemecký filozof. Herbart vychádzal z predpokladu, že existuje množstvo jednoduchých reálnych entít (podobajúcich sa Leibnizovým monádam), z ktorých každej prináleží jedna jednoduchá, seba samu zachovávajúca kvalita.

Duša je takouto reálnou entitou so sídlom v mozgu; statika a mechanika predstáv ako sebaudržiavajúcich krokov duše objasňuje psychické javy bez potreby siahnuť na pomoc po tzv. mohutnostiach duše. Zomrel 14. augusta 1841 v Göttingene.

  •     Filozofia je spracúvanie pojmov.
  •     Logika sa usiluje o zreteľnosť týchto pojmov.
  •     Metafyzika je úsilie o nápravu (Berichtigung) pojmov.
  •     Estetika (zahrňujúca u Herbarta aj etiku) je dopĺňaním pojmov o hodnotové určenia.

Zdroj: wikipedia.org