Johann Gottlieb Fichte sa narodil

19.05.2020 00:00

19. mája 1762 sa v Rammenau narodil Johann Gottlieb Fichte, nemecký filozof, predstaviteľ nemeckého idealizmu; svoju filozofiu označoval ako vedoslovie (nem. Wissenschaftslehre). Bol zakladateľom nemeckého nacionalizmu. Bol žiakom Immanuela Kanta. Zomrel 27. januára 1814 v Berlíne.

Podľa Fichteho existuje pôvodne jediná substancia, a síce Ja (nem. Ich). Vedomie tohto Ja dospieva v troch aktoch (nem. Tathandlungen) k nasledovnému:

  •     téza: Ja som Ja.
  •     Antitéza: Oproti Ja sa kladie Nie-Ja.
  •     Syntéza: Ja kladie v Ja voči deliteľnému Ja deliteľné Nie-Ja.

 

Fichteho koncepcia národa

Tí, ktorí rozprávajú rovnakým jazykom sú podľa neho spojení množstvom neviditeľných spojív, sú schopní si rozumieť a ďalej rozvíjať stupeň svojho porozumenia. Toto jazykové prepojenie tu bolo skôr ako vzniklo akékoľvek ľudské umenie. Miešanie s inými ľuďmi, tj jazykom odlišnými, podľa Fichteho prináša zmätok a násilne narušuje pokrok v kultúre. Externé hranice sú dôsledkom tohto jazykového rozdelenia. Fichte verí vo vnútorné spirituálne spojenie národa, na základe jazyka a rovnakého spôsobu myslenia. Národ podľa neho patrí dokopy, je neseparovateľný od prírody.

 

Zdroj: wikipedia.org