Johann Gottlieb Fichte zomrel

27.01.2014 06:13

27. januára 1814 v Berlíne zomrel Johann Gottlieb Fichte, nemecký filozof, predstaviteľ nemeckého idealizmu; svoju filozofiu označoval ako vedoslovie (nem. Wissenschaftslehre). Bol zakladateľom nemeckého nacionalizmu. Bol žiakom Immanuela Kanta. Narodil sa 19. máj 1762 v Rammenau.

Podľa Fichteho existuje pôvodne jediná substancia, a síce Ja (nem. Ich). Vedomie tohto Ja dospieva v troch aktoch (nem. Tathandlungen) k nasledovnému:

  •     téza: Ja som Ja.
  •     Antitéza: Oproti Ja sa kladie Nie-Ja.
  •     Syntéza: Ja kladie v Ja voči deliteľnému Ja deliteľné Nie-Ja.


Tí, ktorí rozprávajú rovnakým jazykom sú podľa neho spojení množstvom neviditeľných spojív, sú schopní si rozumieť a ďalej rozvíjať stupeň svojho porozumenia. Toto jazykové prepojenie tu bolo skôr ako vzniklo akékoľvek ľudské umenie. Miešanie s inými ľuďmi, tj jazykom odlišnými, podľa Fichteho prináša zmätok a násilne narušuje pokrok v kultúre. Externé hranice sú dôsledkom tohto jazykového rozdelenia. Fichte verí vo vnútorné spirituálne spojenie národa, na základe jazyka a rovnakého spôsobu myslenia. Národ podľa neho patrí dokopy, je neseparovateľný od prírody.


Zdroj: wikipedia.org