Johann Wolfgang Goethe sa narodil

22.03.2013 07:30

22. marca 1832 vo Weimare zomrel Johann Wolfgang Goethe, nemecký básnik, humanista, vedec, politik a mysliteľ.Narodil sa 28. augusta 1749 vo Frankfurte nad Mohanom.

 

Jeho názor na život a svet je sčasti vyslovený v jeho básnickom diele, najmä vo „Faustovi“ a v mnohých básňach staršieho obdobia, sčasti v jeho výrokoch („Maximen und Reflexionen“), prírodovedne-naturfilozofických spisoch, rozhovoroch a listoch.

 

Goetheho v užšom zmysle filozofický vývin viedol od odmietnutia školskej filozofie v lipskom období, k prebudeniu jeho vlastného filozofického myslenia v štrasburskom období, a odtiaľto k naturfilozofickým štúdiám prvého weimarského obdobia v konfrontácii s Platónom, novoplatonizmom, G. Brunom a predovšetkým so Spinozom. Po ceste v Taliansku sa sústredil na učenie o farbách a komparatívnu morfológiu (porovnávacie tvaroslovie) a zásadnú diskusiu so Schillerom.

Na pamiatku veľkého priateľstva J.W.Goetheho a F.Schillera stojí dodnes vo Weimare bronzová socha týchto dvoch významných básnikov. Táto socha stojí na námestí pred Nemeckým národným divadlom. Goethe – starší (postava z nášho pohľadu vľavo), ľavou rukou drží za rameno Schillera, zatiaľ čo v pravej drží vavrínový veniec. Schiller – dospievajúci, drží v ľavej ruke zvitok a pravou „nepriateľsky siaha po korune."

 

 

 

Zdroj: wikipedia.org