Josef Čapek sa narodil

23.03.2013 06:34

23. marca 1887 sa narodil Josef Čapek, český maliar, spisovateľ, fotograf, grafik; brat Karla Čapka. Zomrel apríla 1945 v koncentračnom tábore Bergen-Belsen.

Josef Čapek patril medzi všestranné umelecké osobnosti českej medzivojnovej kultúry a predstavoval vodcovskú osobnosť tzv. čapkovskej generácie. Bol jedným zo zakladateľov moderného výtvarného umenia, pracoval ako maliar, grafik, ilustrátor a scénický výtvarník. Jeho diela predstavujú aj jeho sociálnu angažovanosť.

Čapek vycházel z pocézannovské francúzskej maľby, čoskoro však začal tvoriť diela ovplyvnené kubizmom. Jeho obrazy sú emotívne. Pred druhou svetovou vojnou nakreslil niekoľko cyklov symbolizujúcich vojnu.

 

 

Jeho tvorbu výrazne ovplyvnili detské motívy a krajinky.

 

 
 

 

 

Pozri diela j. Čapka: www.galerieart.cz/capek_vystava_1922_1926.htm

 

Zdroj: sk.wikipedia.org