Joseph Conrad sa narodil

03.12.2013 06:13

3. decembra 1857 sa v Berdičeve narodil Joseph Conrad, vlastným menom Józef Teodor Konrad Nalęcz Korzeniowski, významný anglický spisovateľ poľského pôvodu, považovaný za jedného zo zakladateľov modernizmu. Zomrel 3. augusta 1924 v Canterbury.

Joseph Conrad sa narodil 3. decembra roku 1857 v dnes ukrajinskom meste Berdičev. Pochádzal z poľskej zemanskej rodiny s tradíciou vlasteneckého odboja proti cárskemu panstvu. Jeho otec, Apollo Korzeniowski, bol romantický básnik a vlastenec, ktorého kvôli príprave národného povstania väznili a potom poslali do vyhnanstva do Vologdy na severe Ruska. V sedemnástich rokoch (roku 1874) sa po smrti svojich rodičov vydal Conrad do Marseille a stal sa námorníkom na francúzskych obchodných lodiach, ktoré sa plavili do Karibiku. Koncom sedemdesiatych rokov prešiel k anglickému loďstvu, roku 1886 dosiahol hodnosť kapitána a získal britské štátne občianstvo. Roku 1890 pri plavbe po rieke Kongo vážne ochorel na maláriu a musel sa postupne vzdať svojej námorníckej kariéry. Roku 1894 sa preto natrvalo usadil v Anglicku a začal sa venovať literárnej činnosti.

Značné skúsenosti z námorných plavieb a života v exotických končinách poskytli Conradovi bohatú látku pre jeho tvorbu. Aj keď angličtinu prijal za svoju až v dospelosti, napísal všetky svoje romány, novely a poviedky po anglicky, a to s takou prepracovanosťou a jazykovou bohatosťou, že sa stal jedným z najväčších majstrov anglickej prózy.

Vo svojich knihách sa snažil ukázať život človeka ako sled neustálych vnútorných bojov, v ktorých jediná chvíľka slabosti, majúca za následok zakolísanie v zodpovednosti voči druhým, vedie často k neodvratnej pohrome. Pre pochopenie aj tých najmenších detailov v motivácii svojich hrdinov a pre ilustráciu nových, ešte hlbších súvislostí a významov, podáva Conrad svoje príbehy z niekoľkých uhlov pohľadov, objektívne zobrazenie dopĺňa subjektívnymi hodnoteniami rôznych rozprávačov tohto deja a narušuje jeho chronologickú líniu častými návratmi k rôznym detailom rozprávania.

Conradove diela sa často odohrávajú v exotickom prostredí (napr. takzvaná Malajská trilógia, ktorú tvoria romány Almayer's Folly, The Outcast of the Islands, The Rescue) a na zámorskej lodi (The Nigger of the Narcissus, Chance, The Shadow-Line) alebo sa zaoberajú politickými otázkami súčasného sveta (Nostromo, The Secret Agent, Under Western Eyes). Za najvýznamnejšie prózy sú považované román Lord Jim a novela The Heart of Darkness, spojené rozprávačom Marlowom a zachytávajúce zhubné rysy kolonializmu a psychologickú zložitosť ľudského správania človeka vytrhnutého zo sveta západnej civilizácie.

Zdroj: wikipedia.org