Jozef Ľ. Holuby

25.02.2012 11:29

Jozef Ľ. Holuby mohol mať asi päť rokov, keď šiel ako dobrovoľný poslucháč do lubinskej školy. Sediac v škole, pozorne počúval lubinského rechtora Černáka, ako rozprával históriu o stavaní babylonskej veže. Keď povedal, že všetci ľudia na svete jednou rečou hovorili, Holuby sa ho opýtal: „Pán rechtor! Ktorá to bola reč?“ Černák sa usmial na chlapca a s výrazom veľkých rozpakov váhavo povedal: „Slovenská“. Holuby však z toho dobre vyrozumel, že mu pán rechtor nepravdu povedal.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 13)